Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve
Novosti i aktivnosti
Sve
Novosti
Pozitivne priče
Promo
Sorted
Sedmično objavljivanje pozitivnih priča o Romskim zajednicama
Od danas, 16.04.2019. godine, svake sedmice ćemo objaviti po jednu pozitivnu priču o pripadnicima Romskih zajednica u vidu njihovih ličnih svjedočenja, koja su u oštroj suprotnosti sa široko zastupljenim stereotipima i pogrešnim percepcijama o Romima.

Nadamo se da će javnost moći da preispita svoje stavove i predrasude o ovoj jedinstvenoj i raznolikoj zajednici, pružati podršku sadržajnije i naprednije integracije u tokove društvene zajednice.

16
apr
Stereotip broj 1 - Nomadski način života

Percepcija:

Romi su bezbrižni nomadi koji žive u šatorima i čergama, bez stvarne veze sa zajednicama u kojima žive. Zbog nomadskog načina života, oni ne vode računa o društvenim normama i pravilima ponašanja, izbjegavaju trajnu odgovornost i ne snose posljedice svojih postupaka.

Realnost:

U prethodnim stoljećima, nomadski način života gotovo nikada nije bio stvar slobodnog izbora, već posljedica stalnog progona i protjerivanja, koji su pratili Rome kroz njihovu prošlost. Danas, samo 20 posto evropskih Roma žive nomadskim načinom života. Kada u susretu sa novim stanovništvom ne naiđu na nasilje i prisilno raseljavanje, romske zajednice često grade stabilne i trajne nastambe.

16
apr
Najnovije na Facebook-u
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija
SG mapa
Kohezija ()
Konflikt ()
Šta je to Supergrađanke / Supergrađani (SG) mapa?
SG mapiranje predstavlja inovativnu metodologiju za prikupljanje podataka u zajednici putem interneta o konfliktnim i kohezivnim situacijama.
Saznaj više o projektu mapiranja
Kako izvršiti prijavu?
Kohezivne i konfliktne situacije možete prijaviti koristeći jedan od slijedećih metoda:
Pomoću online forme ( kliknite ovdje )
Slanjem poruke na supergradjani-ke@osce.org
Statistički pregled
Od :
Do :
Za navedeni period evidentirano je ukupno:
65 primjera kohezije32 konfliktne situacije
Pregled po apsolutnim pokazateljima
Konflikt
Kohezija
Kretanje kroz posmatrani vremenski period
Molimo vas izaberite vremenski raspon za prikaz sedmičnih presjeka
Konflikt
Kohezija
Do sada, na teritoriju BiH kroz ovaj sistem ukupno je evidentirano primjera kohezije i primjera konflikta.
Ukoliko želite dati svoj doprinos možete to učiniti pomoću online forme, slanjem e-mail poruke na adresu supergradjani-ke@osce.org i slanjem tweet-a uz hashtag #NeMržnji, #NeDiskriminaciji
*** Ovim sistemom nisu obuhvaćeni svi primjeri kohezije i konflikta i stoga ovaj sistem ne može služiti kao potpuno tačan izvor informacija o ukupnom broju pozitivnih i negativnih događaja