Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve
Novosti i aktivnosti
Sve
Novosti
Pozitivne priče
Promo
Sorted
Apel institucijama: Hitno obratiti posebnu pažnju na ranjive kategorije
Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina počinjenih iz mržnje uputile su apel institucijama Bosne i Hercegovine i zatražile hitno obraćanje pažnje na ranjive kategorije s akcentom na osobe u pokretu. Saopćenje prenosimo u cjelosti.
27
mar
Obrazovanjem do snova
V.Š. je dječak koji sa svojih 11 godina već želi da se bori za dobro ovoga svijeta i da pomogne onima u nevolji. Naime, njegova jedina želja je da bude policajac i da skloni loše i iskvarene ljude sa ulica. Zbog zdravstvenih problema, kasnije je upisan u školu ali se uz veliku volju i trud, vrlo brzo uklopio i premostio velike razlike i sada želi da pokaže svima šta on to može.
27
dec
Najnovije na Facebook-u
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija
SG mapa
Kohezija ()
Konflikt ()
Šta je to Supergrađanke / Supergrađani (SG) mapa?
SG mapiranje predstavlja inovativnu metodologiju za prikupljanje podataka u zajednici putem interneta o konfliktnim i kohezivnim situacijama.
Saznaj više o projektu mapiranja
Kako izvršiti prijavu?
Kohezivne i konfliktne situacije možete prijaviti koristeći jedan od slijedećih metoda:
Pomoću online forme ( kliknite ovdje )
Slanjem poruke na supergradjani-ke@osce.org
Statistički pregled
Od :
Do :
Za navedeni period evidentirano je ukupno:
65 primjera kohezije32 konfliktne situacije
Pregled po apsolutnim pokazateljima
Konflikt
Kohezija
Kretanje kroz posmatrani vremenski period
Molimo vas izaberite vremenski raspon za prikaz sedmičnih presjeka
Konflikt
Kohezija
Do sada, na teritoriju BiH kroz ovaj sistem ukupno je evidentirano primjera kohezije i primjera konflikta.
Ukoliko želite dati svoj doprinos možete to učiniti pomoću online forme, slanjem e-mail poruke na adresu supergradjani-ke@osce.org i slanjem tweet-a uz hashtag #NeMržnji, #NeDiskriminaciji
*** Ovim sistemom nisu obuhvaćeni svi primjeri kohezije i konflikta i stoga ovaj sistem ne može služiti kao potpuno tačan izvor informacija o ukupnom broju pozitivnih i negativnih događaja